شهر پینوکیو

چندی پیش روی آنتن زنده برنامۀ نود زمان سرمربی گری علیرضا منصوریان در ارتباط با مسائل رحمتی و استقلال و بحران هایی که گریبانشان را گرفته بود مردم متعجب و بهت زده شاهد بگو مگوهای عجیبی بودند که تا چند روز نقل محافل خبری و رسانه ای بود. حالا دوباره همین اتفاق تکرار شد. اما این بار برای سرخ های پایتخت. تا بار دیگر این واقعیت اثبات شود بیشترین رقابت بین آبی و قرمز نه در مستطیل سبز که در حاشیه، سو مدیریت و خون به دل هوادار کردن است. شهرآوردهای پایتخت اکثراً نازیبا با مساوی های بی اثر و خالی...

ادامه مطلب