با تو چون دشمن دارد سر جنگ

کشور ایران همواره در طول تاریخ در معرض جنگ های فراوانی بوده است. موقعیت خاص جغرافیایی، معادن و ذخایر عظیم انرژی، تمدن و تاریخ رشک برانگیز، مردمانی مستقل و صاحب عقاید منحصر به فرد و بسیاری دیگر از این جنس دلایل کافیست تا همواره ایران را در معرض غارت، جنگ، تهاجم و چشم داشت بیگانگان قرار دهد.

ادامه مطلب