مسائل اجتماعي پيش روي دولت دوازدهم

حجت الاسلام دکتر حسن روحاني در حالي از سوي مردم به عنوان رئيس دولت دوازدهم برگزيده شد که همچون دولت يازدهم سعي دارد کماکان با شعار تدبير و اميد مردم را به آينده اي روشن براي ايران اسلامي اميدوار نگاه دارد. رئيس جمهور به همراه کابينه برگزيده اش در حالي پا به عرصه ي فعاليت دوباره در دولت مي گذارند که در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... وظايف سنگين و طاقت فرسايي را پيش رو دارند. اگر در زمينه  سياسي مقوله  مذاکرات هسته اي و چگونگي بهره مندي حداکثري ازمنافع برجام ذهن دولت مردان را به خود مشغول...

ادامه مطلب