مطالبی بجا در ستونی نابجا

رسول خادم به شورای فنی نامه می زند و بر لزوم معرفی هرچه سریع‌تر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان تأکید می کند. کمیته فنی هم بلافاصله تشکیل جلسه می دهد و خود او را سرمربی تیم ملی می کند. سپس رئیس فدراسیون کشتی برای انجام کار جزئی تر تمام اختیاراتش را به نایب رئیس تفویض می کند و امور استراتژیک را رها می کند. این دیگر نوبر است. تا به حال نشنیده بودم مدیری امور استراتژیک و مهم تر را تفویض کند تا امور فنی و جزئی تر را خودش انجام بدهد. یعنی از رسول خادم قهرمان با اخلاق المپیک...

ادامه مطلب