غیرت دینی

چندی پیش رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم فرمودند: «غیرت دینی را حفظ کنید؛ عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده؛ غیرت دینی تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند» غیرت دینی در دو عرصه مهم ظهور و بروز دارد. اول در مناسک و مظاهر است و دوم در باورها و روح حاکم بر رفتارهای آدمی. آسیب مهمی که همواره ممکن است فردی دچار آن شود کم اهمیت شمردن یکی از این دو مورد است.

ادامه مطلب