من هم استعفا می دهم!

این که در اختلافات فی مابین، مصاحبه جنجالی و بیانیه نگاری کارلوس کی روش و برانکو ایوانکویچ علیه یکدیگر کدام یک حق دارند و یا کدام یک مقصر هستند موضوع این نوشتار نیست. فقط به دلیل هیجان کاذب و فشاری که هر چند وقت یک بار این دو نفر بر بنده وارد می کنند تا مجبور شوم ذهنم را از مسائل عادی و جاری فوتبال کشور به سمت حواشی پیچیده ای از این جنس معطوف کنم از مسئولیت خودم در روزنامه خبرورزشی استعفا می دهم. به بیان دیگر یا باید حقوق و مزایا و اختیارات بنده در روزنامه افزایش یابد یا...

ادامه مطلب