تاختن و باختن

«اگر این روند ادامه پیدا کند سرنوشت مجاهد خذیراوی، پیام صادقیان و خیلی از فوتبالیست های ناب دیگری که استعدادهایشان بخاطر حواشی غیر فوتبالی هرز رفت در انتظار ستاره ی بوشهری کم و سن و سال استقلال است.» همه فقط گفتند و گفتند ولی کسی کاری نکرد. این همان پیش بینی بسیاری از کارشناسان و دلسوزان عرصه ی رسانه برای یک جوان فوتبال این مملکت است که مشابه بسیاری دیگر از جوانان در معرض هیجانات و حواشی پرشماری است.

ادامه مطلب