اولین صندلی

محمود خوردبین یار و همراه همیشگی پرسپولیس و نیمکت سرخ هاست. حاشیه ندارد و حاشیه سازی هم نمی کند، هیچ گاه پایش را در کفش مربیان نکرده و در امور فنی دخالت نمی کند، کسی زد و بند و بی اخلاقی از او سراغ ندارد، با مربیان مختلف طی سال های طولانی همراهی و همکاری داشته است، هم او که موی سپیدش روی نیمکت سبب می شود در بسیاری از اتفاقات موانعی به نام شخصیت و وقار را بر سر راه هیجان های کاذب و بی منطق قرار داده و هم او که حالا نماد وفاداری و عشق و علاقه...

ادامه مطلب