حق مردم

بسیار مهم و عبرت آموز است حکایت ملتی که خالصانه و فداکارانه تمام هستی خود را وسط میدان می آورد و مومنانه و حق جویانه هر آنچه از مال، جان، آبرو و همت دارد به امید کسب استقلال، آزادی، اخلاق، عدالت و مهرورزی دریغ نمی کند. سال ها بر سر عهد و پیمان خود با رهبر و مرادش باقی می ماند، در برابر دشمن وحشی هشت سال با چنگ و دندان از کشور دفاع می کند، نمی ترسد، تن به ذلت نمی دهد، خاک کشور را حفظ می کند و هر چند مجروح و داغدار اما سربلند و مقاوم همچون کوه ایستاده است.

ادامه مطلب