دلال، فوتبال، اختلاس

گاهی اوقات آن قدر یک گناه یا غلط در جامعه مصطلح می شود که دیگر وجودش طبیعی می گردد. خیلی دور نیست زمانی که سخن از اختلاس های مالی به گوش می رسید و همگان انگشت به دهان می ماندند که چگونه ممکن است با این همه دستگاه های نظارتی کسی بتواند چندین هزار میلیارد تومان پول را جابجا کند. ولی متأسفانه اکنون آن قدر این پدیده تکرار شده است که دیگر کسی از شنیدن آن تعجب نمی کند. رانت خواری، بدهکاران بانکی، پولشویی و جایجایی نامتعارف اعداد و ارقام میلیاردی که هر چند وقت یکبار به گوش می رسد و...

ادامه مطلب