خوش به حال لاک پشت ها

⛱ تو پاکی و مهربان! خودت را درگیر پلیدی ها نکن. از اختلاس و احتکار، تجاوز و خیانت، سرقت و نفرت، بی اخلاقی و طلاق  و هزاران هزار واژگان منفی دیگر که این روزها در شهر پیچیده است پرهیز کن. اخباری به این تلخی را در ذهنت مرور نکن! در ذهنت مرور نکن که جامعه چقدر از نظر اخلاقی افول کرده است. اگر می خواهی از زندگی لذت ببری باید به چیزهای خوبی که هنوز هم به مقدار فراوانی وجود دارد فکر کنی. به جای بر شمردن گمراهی های مردم به چشمان بی گناه فرزندت نگاه کن. به قلب زخمی مادری نگاه کن که فرزندش را برای دفاع از آرامش مردم لب مرز در مبارزه با اشرار از دست داده و کماکان همچون کوهی استوار ایستاده است. راست می گویی دنیا پر از گمراهی و پلیدی شده اما زیبایی، مهربانی و پاکی هم کم ندارد. تو چشمانت را باز کن و با تمام وجود ببین و حس کن نعمت های خوب خدا را هنوز تمام نشده است.

ادامه مطلب