تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستان قدس

منبع:  سایت معاونت توسعه آستان   چکیده: این تحقیق با عنوان کامل: بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که در شهر مشهد مقدس واقع گردیده است به صورت میدانی و بر اساس اطلاعات جدید علمی تهیه و تنظیم شده است. فصل اول :کلیات تحقیق 1-1مقدمه سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند  بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی...

ادامه مطلب