سیستم های اطلاعاتی و نقش آنها در تصمیم گیری

 امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی در اکثر کشورهای دنیا جهت دستیابی به اطلاعات صحیح و به تبع آن تصمیم گیری درست، امری کاملا پذیرفته شده محسوب می شود. اگر داده های (deta) ورودی به سیستم  های مذکور از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد، اطلاعات خروجی(information) نیز  درست نخواهد بود و تصمیم گیری بر مبنای اینگونه اطلاعات، باعث عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده می شود. ۱- مقدمه بيش از هشتاد درصد كار روزانه مديران صرف اطلاعات مي‌شود از جمله دريافت اطلاعات، برقراري ارتباط و استفاده از اطلاعات در طيف وسيعي از امور مختلف. از آنجايي كه اطلاعات مبناي تمام فعاليت‌هاي يك...

ادامه مطلب