دل خوش نایاب است؛ دل خوش سیری چند؟

دوست نداریم شاد باشیم. گویی شادی و شادمانی گوهری نایاب است و یا برای از ما بهتران. اصلاً چه معنا دارد آدم خوشحال باشد. انگار شادمانی حرام بوده و انسان شاد مرتکب گناه کبیره شده است. تازه وقتی شاد زیستن دیگران را به چشم می بینیم به آن ها عناوین سرخوش بودن، سبک سری، لودگی و مواردی از این دست را نسبت می دهیم تا آن ها هم مثل ما افسرده و دل مرده باشند. علاوه بر این تلخی و تلخکامی را نشر می دهیم و دیگران را نیز در آن شریک می کنیم.کافیست که روزی دلگیر باشی و بخواهی...

ادامه مطلب