شرم الشیخ

احتمالاً شنیده اید که رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به شیخ سلمان با توجه به دستاوردهای فوتبال ایران نسبت به لیست بهترین های آسیا اعلام شده از سوی AFC اعتراض کرد. شیخ سلمان و دار و دسته اش شرم نمی کنند! فوتبال کشور در سال جاری به دستاوردهای قابل توجهی در سطح تیم های پایه، فوتسال، داوری فوتبال و صلابت و ثبات تیم ملی بزرگسالان و مواردی از این دست رسیده به همین دلیل اعلام فهرست عجیب و غریب بهترین های آسیا و قرار نداشتن هیچ گزینه ای از ایران در این لیست باعث شگفتی و همچنین ناراحتی مدیران، رسانه ها، دست اندرکاران و فوتبال دوستان ایرانی و گردیده است.

ادامه مطلب