شما بگو؛ چقدر می ارزد؟

زمانی که به شهرآورد تهران و مسابقه بزرگ قرمز و آبی در مستطیل سبز ورزشگاه آزادی نزدیک می شویم کافیست به رسانه های دیداری و شنیداری و خصوصاً کانال ها و شبکه های اجتماعی طرفداران دوتیم نگاهی بیندازید تا ببینید جامعه تا چه میزان تحت تأثیر این رویداد مهم ورزشی است.

ادامه مطلب