مردمان شاد در شهر خورشید

اصولاً ایرانی ها مردمان شادی نیستند! بر اساس نتایج مطالعات مختلف در سطح ملی و بین المللی مردم ما بیشتر از اینکه در موقعیت های مختلف به دنبال خلق شادمانی یا بهره مندی رضایت مندانه از آنچه دارند باشند، ناخواسته برای خود دغدغه ها یا مسائلی ایجاد می نمایند که لذت زندگی را کاهش می دهد. سوای این که چه امکانات و تمهیداتی برای شاد بودن مورد نیاز است باید گفت شاد زیستن یک هنر است که بخش قابل توجه آن اکتسابی است و با تمرین حاصل می شود.

ادامه مطلب