شهرتکانی

از بهار امسال در جهان شهر برکت و کرامت با کلیدواژه «شهرتکانی» استقبال می شود. چندسالی است که در آستانه سال نو، شهرداری های کشور به خصوص در کلان شهرها یا شهرهایی که به صورت ویژه پذیرای مسافران نوروزی هستند، اقدامات ویژه ای را در دستورکار خود قرار می دهند.

ادامه مطلب