ترجمان پیشرفت

بعضی‌ها به‌‌اشتباه فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم شهر مذهبی، یعنی شهری که هیچ رنگی از توسعه و شادمانی ندارد و پیشرفت و مدرنیته و فناوری‌های روز در آن راهی ندارد. این در حالی است که بر اساس آموزه‌های معصومان علیهم السلام، اسلام عزیز دین رحمت و مهربانی است که همواره بر آبادانی شهرها و زمین‌ها تأکید داشته است و شادی مؤمنان را ‌اصلی مهم در نظر می‌گیرد و حتی از شاد کردن یکدیگر به مثابه فضیلت و رسمی حسنه یاد می‌کند.

ادامه مطلب