طعم شیرین مصلحت اندیشی

تیم فوتبال استقلال بعد از هفته ها ناکامی خوشبختانه طعم پیروزی را چشید. این که می گویم خوشبختانه بدان معنا نیست که بنده طرفدار آبی ها هستم بلکه از این نظر می گویم خوشبختانه که به شخصه معتقدم زمانی که آبی و قرمز ها موفق باشند دو اتفاق خوب می افتد؛ اول این که میلیون ها نفر از هواداران

ادامه مطلب