تعویض به جای تغییر

چکیده: با اینکه سال ها از طرح های مختلف با موضوع تشکیل خانواده بالنده و پایدار و با رویکرد کاهش آمار طلاق می گذرد اما آمارها از روند صعودی در ناپایداری خانواده خبر می دهد. به بیان دیگر امروز ناپایداری خانواده و افزایش طلاق یکی از دغدغه های مهم فعالان اجتماعی می باشد که زمینه ی نگرانی آن ها را فراهم نموده است.طلاق؛ واژه ای که با وجود حلال بودن کام انسان را تلخ می کند. قدیم ها حتی به زبان آوردن این کلمه هم ناپسند بود اما امروز مردم خیلی راحت درباره آن حرف می زنند. به راستی چه اتفاقی برای برخی خانواده های ایرانی افتاده که اولین راه حلشان در مواجهه با مشکلات رجوع به دادگاه خانواده و طلاق است؟

ادامه مطلب