قائم به مقام

چند روز پس از انتصاب روانخواه به عنوان سرمربی سپید رود رشت درهمین ستون روزنامه پیش بینی کرده بودم که این انتخاب ره به جایی نخواهد برد. البته اگر راستش را بخواهید فکر نمی کردم به این زودی چنین اتفاقی بیافتد. قطعاً من جادوگر یا پیشگو نیستم و حتماً این پیش بینی خیلی اتفاق عجیبی نیست چون بسیاری از علاقمندان به فوتبال (نگفتم کارشناسان) هم می توانستند این مسأله را حدس بزنند. حالا سپیدرود و جادوگر در آغاز یک راه پر تلاطم با هم پیمان بستند. این که آیا علی کریمی که به راحتی محبوبیت و افتخاراتش را با چنین انتخاب...

ادامه مطلب