حکایت دلتنگی

⛱ وقتی یک می گوید: “دلم برایت تنگ شده” تعارف نمی کند، جمله عاشقانه نمی گوید، حرفی از روی محبت و علاقه نمی زند، دلبری نمی کند، بلکه دارد آه می کشد، ناله سر می دهد، شکایت می کند و گرفتار درد و رنجی است که جانش را می آزارد و قلبش را فشار می دهد. “دلم برایت تنگ شده” داستان فراق و هجران، حکایت دویدن و نرسیدن، روایت شور و شیدایی و سوگواره ای تلخ برای دلی مشتاق و تنهاست که از محبوب خود جدا شده و هرچند همواره به یاد اوست ولی تنها و مغموم دستش به یار نمی رسد و ناگزیر در کنجی تنها خاطراتش را مرور می کند.

ادامه مطلب