فالوئیست ها

فضای مجازی با گستردگی که این روزها یافته دارای کارکردهای متنوعی است. همان طور که عده ای از آن به عنوان ابزاری جهت وقت گذرانی، بطالت و یا بعضاً بهره برداری های غیر اخلاقی استفاده می کنند افراد بسیاری نیز هستند که این پدیدۀ عصر فراصنعتی را فرصت مغتنمی جهت گسترش آگاهی و اخلاق عمومی می دانند. البته مسلماً در این بین صفحه های شخصی افراد مشهور و ستاره های سیاسی، ورزشی، هنری و ... علاوه بر کارکردهای عمومی دارای اثرات ویژه ای نیز هست. قهرمان ملی و یا ستارۀ هنری که میلیون ها به اصطلاح فالوئر و کامنت گذار در...

ادامه مطلب