فاینانس؛ دو روی یک سکه

امروزه با اتخاذِ رویکرد استقلال شهرداری ها و این که دستشان برای مخارجشان در جیب دولت نباشد تکاپوی گسترده ای در مدیریت شهری خصوصاً در کلان شهرها ایجاد گردیده است تا بتوانند با دستیابی به درآمدهای پایدار و جذب سرمایه های سرگردان از پس هزینه هایی فزایندۀ ادارۀ شهر برآیند. نظام مدیریت شهری سه مرحله ی حیات خود را پشت سرگذاشته است؛ در مرحله ی اول ماهیت مدیریت شهری خدماتی بود.

ادامه مطلب