فتح تپه ها به جای قله ها

«از نتایج تیم راضی هستیم. باتوجه به محدودیت ها و کاستی هایی که ورزش ما دارد همین که توانستیم در چنین رویداد مهمی حضور داشته باشیم خود افتخار بزرگی است! من فقط چند میلی متر با کسب مدال فاصله داشتم که به دلیل بد شانسی موفق نشدم! به مردم شریف قول می دهم تا در ادوار بعد نماینده ی شایسته ای برای کشورم باشم! این شکست چیزی از ارزش های بچه های ما کم نمی کند! ما فقط برای کسب تجربه به المپیک رفته بودیم و...» این چنین جملاتی با ادبیاتی حق به جانب برای مردم و رسانه ها کاملاً...

ادامه مطلب