ترافیک که فرهنگ نمی خواهد

ترافیک همه چیز را با هم آسیب می زند؛ کلی مصرف انرژی و سوخت را بالا می برد، سبب استهلاک فراوان خودروها می گردد، بسیاری از برنامه ها و زمان بندی ها را به هم می ریزد، اعصاب  و روان ملت را خط خطی می کند، آلودگی صوتی و محیط زیست را به دنبال دارد و هزار و یک آسیب و مشکل دیگر. اما چه می شود کرد؟ شهر است و شهرنشینی. سامانه ی توسعه نیافته ی حمل و نقل عمومی از یک سو و مردمی که حال و حوصله(بخوانید فرهنگ) استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی را ندارند از...

ادامه مطلب