فعلاً خداحافظی نکنید

به یاد دارم در روزهای آخر بازی و حتی بعد از دوران قهرمانی علی دایی زمانی که عده ی زیادی از فوتبالیست ها، هواداران و علاقمندان وی در اندیشه ی برگزاری بازی خداحافظی برای پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران بودند وی بارها و بارها تأکید کرد نیازی به این امر ندارد و در هیچ مسابقه ای با این عنوان برای خودش شرکت نخواهد کرد. آن قدر کاپیتان اسطوره ای ایران در عدم علاقه به چنین اتفاقی جدی و با همان عزم راسخ همیشگی بود که همگان دریافتند واقعاً در کلامش تعارف و یا اندکی علاقه برای چنین اتفاقی وجود ندارد. بر همین...

ادامه مطلب