راهبرد اقتصاد مقاومتی و کسب فناوری

نویسنده: دکتر محمد واعظ برزانی چکیده: اقتصاد در ایران طی دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم‌های متنوع رو به رو بوده است در طی سال‌های 93- 1390 این تحریم به صورت هوشمند و چند لایه در آمده که کارکرد معمول و اجرای برنامه در اقتصاد ایران را به طور جدی با مشکل رو به رو کرده است. راهبرد اقتصاد تفاوتی در مقابل الگوی تحریم اقتصادی فوق طرح شده که یکی از اجزای مهم آن قاعده‌گذاری برای نرخ بندی ارز است. در این مقاله با روش توصیفی راهبرد اقتصاد مقاومتی در کسب فناوری توضیح داده خواهد شد. بدیهی است به دنبال...

ادامه مطلب