تمرین فوتبالی ها در شب عاشورا

بعد از واقعۀ عاشورا تا به امروز بارها و بارها طاغوتیان بر آن بوده اند که نام اباعبدالله(ع) و نهضت جاویدان ایشان را از لوح زمان پاک نمایند. از این رو اقدام به ویرانی قبر مطهر امام کرده، یا با تحریف واقعیات کربلا به ایشان دروغ نسبت داده و همچنین در ادوار مختلف جنایات ابلهانۀ بیشمار دیگری را رقم زده اند.

ادامه مطلب