تفهیم اتهام

نظم و انضباط و مقابلۀ جدی با بازیکن سالاری یکی از شاخصه های مهم مربیان بزرگ و موفق است. تجربه نشان داده وقتی مربی با بازیکن خاطی و سرکش خصوصاً ستاره هایی که مورد حمایت جدی هوادران هستند مماشات کرده است شاید در کوتاه مدت به منافعی دست یافته ولی قطعاً در بلند مدت برای خودش و تیمش چالش هایی ایجاد شده که اصلاً به منافعش آن نمی ارزد.

ادامه مطلب