برای حذف تیم ملی دعا كنید!

چون ستاره ی مورد نظر من به جام جهانی نرفت و از لیست تیم ملی خط خورد، چون از کی روش خوشم نمی آید، به خاطر این که زودتر سرمربی تیم ملی برکنار شود چون آدمی چنین و چنان است، به دلیل این که نمی خواهم در کل کل های آبی و قرمز کم بیاورم و ده ها مورد دیگر از این دلیل تراشی ها را در فضای مجازی و برخی رسانه ها و گفت و شنودهای سطح پایین می بینیم که هر یک به شکلی خواهان حذف زود هنگام تیم ملی از جام جهانی و بازگشت ملی پوشان در کمترین زمان ممکن است.

ادامه مطلب