نقل و انتقالات نیم فصل و چند نکته

نقل و انتقالات نیم فصل فوتبال اهمیت بسیاری دارد. اگر فوتبال دو نیمه است و نیمۀ دوم را از آنِ مربیان می خوانند در نگاهی کلان تر نیم فصل دوم لیگ هم نیمۀ مربیان است که در آن بازی خوانی و حرفه ای گری تیم ها در جذب بازیکنان مورد نیاز و پوشش کاستی های تیمشان تعیین کنندۀ سرنوشت آن ها در انتهای فصل خواهد بود. بر همین اساس به نظر چند نکتۀ مهم در نقل و انتقالات نیم فصل به شرح زیر وجود دارد: 1- مرد باشید و رحتمی را کنار بگذارید: هر آمدنی را رفتنی است. این قاعدۀ محتوم دنیاست....

ادامه مطلب