یک جای کار می لنگد

پرسپولیس بدهکارترین تیم ایران است که یازده پرونده باز در فیفا دارد. پر طرفدارترین تیم ایران نزد فیفا به دلیل شکایت های متعدد و بدهی های فراوانی که دارد به عنوان یکی از بد حساب ترین باشگاه ها شناخته شده است. برخی از این پرونده ها همانند پروندۀ مانوئل ژوزه آن قدر خطرناک و سنگین است که بخاطر تبعات جبران ناپذیر احتمالی مدیران و هواداران پرسپولیس حتی جرأت فکر کردن به آن را ندارند. البته این موضوع تنها مربوط به سرخ های پایتخت نیست. بلکه تعدادی از تیم های دیگر کشور از مدت ها قبل با این گونه شکایت ها دست...

ادامه مطلب