روش کی روش

کارلوس کی روش حالا تیمی ساخته است که دیگر کسی نمی تواند از او انتقاد کند. حتی همان هایی که روزی شمشیر را برایش از رو بسته بودند اگر به زبان هم نیاورند ته دلشان گواهی می دهند که کی روش با همۀ مسائل و حاشیه هایی که دارد ارزش آن را داشته فوتبال ایران نازش را بخرد و حتی در برخی اوقات به او امتیازاتی بدهد. حداقل در چند سال اخیر هیچ گاه سراغ نداشته ایم تیم ملی فوتبال ایران آن چنان قدرتمند باشد که مدت ها به تیم های آسیایی نبازد و کار را به آن جا برساند که...

ادامه مطلب