نه بزرگ نه کوچک

همۀ سختی های برگزاری یک سال مسابقات لیگ برتر یک طرف برگزاری چند ساعتۀ جشن قهرمانی هم یک طرف. نمی دانم چرا این قدر این کار برای دست اندرکاران مربوط سخت است که هیچ گاه نمی توانند روندی را رقم بزنند که در انتها انسان احساس خوشایندی داشته باشد. هر چند خیلی نسبت به آن زمان که اسب وارد زمین می شد و نیمی از هواداران وسط مستطیل سبز حضور پیدا می کردند پیشرفت کرده ایم ولی باز هم از استانداردهای لازم بسیار فاصله داریم. حتماً امسال جشن قهرمانی سرخ پوشان را با چشمان خود شاهد بودید. در ابتدا کلی تلاش...

ادامه مطلب