در حد بوندس لیگا

«ایشان اصلاً گذشته را فراموش کرده اند. آن موقعی که التماس می کردند تا با ما بنشینند و یک عکس بیندازند را فراموش کرده اند» این ها بخشی از سخنان علی کریمی سرمربی سابق (شاید فعلی، شاید هم آینده!!) نفت تهران است که در ارتباط با مالک جدید باشگاه عنوان کرده است. شمارۀ هشت ماندگار که شاید در تاریخ فوتبال ایران از نظر استعداد و صلاحیت های تکنیکی کسی به پایش نمی رسد نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی هم محبوب و معروف است. اما گاه و بیگاه رفتارهایی دارد که افکار عمومی با هوش و تدبیری که...

ادامه مطلب