آقای مطالبه

این که تیم ملی فوتبال ایران در یکی از بهترین حالات آمادگی خود قرار دارد و با رکوردها و نتایج عالی و صعود مقتدرانه به جام جهانی یک سر و گردن بالاتر از همۀ تیم های آسیایی قرار گرفته شکی نیست اما این دلیل نمی شود که چشم خود را بر روی همۀ اصول مدیریتی و ساختار سلسله مراتبی ببندیم. مطمئنأ ساختار مدیریتی فوتبال کشور در دراز مدت اهمیت بسیار بالاتری از نتیجه گیری های دوره ای تیم ملی دارد. چرا که افراد، مربیان و نتایج همه می گذرند ولی ما کماکان به فدراسیونی مقتدر جهت تمشیت امور نیازمندیم. آن چنان...

ادامه مطلب