واقعیت را پنهان نکنید

کافیست در یکی از بازی های سرخابی، کوچکترین اشتباهی از داور بازی سربزند تا ده ها هزار تماشاگر یکصدا او را چنان با الفاظ رکیک و ناشایست صدا کنند که کارگردان تلویزیونی مجبور شود صدایشان را ببندد و کسی جرأت نکند به همراه خانواده فوتبال تماشا کند. لطفاً تعارف را کنار بگذارید و واقعیت را پنهان نکنید و نگویید فرهنگ تماشاچیان ما بالاست و تنها عدۀ معدودی تماشاگرنما چنین و چنان هستند. خیر! اصلاً این گونه نیست. گاهی فریادهای چند ده هزار نفری که حاوی الفاظ رکیک و فحاشی های دور از منطق و ادب هستند چنان در ورزشگاه طنین انداز...

ادامه مطلب