نمره انضباط

اگر نخواهیم(که واقعاً نمی خواهیم) کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را به جانبداری، هواداری و یا صدور احکام مغرضانه متهم کنیم باید بگوییم نحوۀ عملکرد این نهاد مهم و اثرگذار به گونه ای بوده است که این روزها بسیاری از تیم ها، هواداران و حتی رسانه ها از عملکرد آن گلایه مندند. آن چه مسلم است قضاوت کردن و تصمیم گیری برای تنبیه کردن، محروم نمودن و یا اعمال جریمه های نقدی برای یک فرد و یا یک تیم کار بسیار حساس و سختی است که در بسیاری از موارد می تواند سرنوشت بسیاری از افراد و باشگاه ها را به...

ادامه مطلب