برسد به دست آقا معلم

چندین سال قبل که مجید جلالی سری میان سرها درآورد، اسمش سر زبان ها افتاد و سبک خاصی از تحلیل و آنالیز فعل و انفعالات مستطیل سبز، مربی گری و هدایت بازیکنان را از خود نشان داد همگان امیدوار شدند که بعد از مدت ها در بین اهالی فوتبال مربی ای ظهور کرده که با کمک فناوری و جدیدترین دستاوردهای علمی تیمش را هدایت می کند. عناوین مختلفی همچون آقا معلم، مجید کامپیوتر و واژگانی دیگر از این دست که نشان از علاقمندی مردم و رسانه ها به جنس کار اوست به وی اطلاق شد و همگان به دید احترام نگاهش...

ادامه مطلب