پادرمیانی نکنید

«پسرمان را می خواستند مثل یک مرغ چال کنند» این جمله دردناک ترین سخن پدر و مادر مرحوم شاکر و نسیم خضرنژاد مدیرعامل آبی پوشان ماندگار است که چند روز قبل که مهمان خبر ورزشی بودند عنوان کردند. «بايد مشخص شود چه كسي راننده بوده است. اصلاً جريان پرادو چه بوده كه از پشت به ماشين آنها زده؟ راننده آن چه كسي بوده است؟ جايي كه آنها قبل از تصادف بودند، كجا بوده؟

ادامه مطلب