خصوصی سازی قعر جدول

لطفاً به قعر جدول لیگ برتر نگاه کنید: سیاه جامگان، نفت طلائیه، استقلال خوزستان، سپید رود و پدیده. تمامی تیم هایی که امروز با سقوط به دستۀ پایین دست و پنجه نرم می کنند یک وجه مشترک دارند و آن خصوصی بودن و عدم استفاده از بودجه و امکانات دولتی است. این اتفاق که در سال های اخیر تیم های بسیاری را در لیگ کشور زمین گیر و بعضاً از گردونه حذف کرده است با خود یک پیام آشکار دارد که می گوید بخش خصوصی نمی تواند و نباید بیش از پنج  سال در سطح اول فوتبال کشور فعالیت کند.

ادامه مطلب