لایک یادت نره

از همه فاصله می گیرد. همیشه گوشه ای دور ازهمه می نشیند. یا این که تک و تنها در اتاق تاریکش روی تخت دراز می کشد. راستش نگرانم؛ نمی دانم افسرده شده یا دیوانه! نه با کسی حرف می زند نه به چیزی توجه می کند. تنها سرگرمی اش یک تبلت است که ساعت ها با آن سر و کله می زند. نه درسی، نه ورزشی،

ادامه مطلب