تأثیر مهارت‌ ارتباطی بر روابط انسانی از منظر ثقلین

چكیده: با توجه به اهمیت ارتباطات و نقش كلیدی آن در سرنوشت انسان‌ها، همچنین با توجه به اهمیتی كه دین اسلام برای روابط و مناسبات اجتماعی افراد قائل شده، تا جایی كه آیات و روایات بسیاری حول این محور بیان گردیده، در این مقاله سعی شده است مهارت‌هایی كه موجب موفقیت انسان در برقراری ارتباط با دیگران می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود روابط با افراد مختلف جامعه، چرا كه مهم‌ترین عامل در پیشرفت و پیروزی افراد در تمام عرصه‌های زندگی، نحوه برقراری ارتباط صحیح و سازنده با دیگران است، كه اگر مورد توجه قرار نگیرد موجب شكست و انحطاط خواهد شد. این پایان نامه با روش اسنادی یا كتابخانه‌ای انجام یافته و نتیجه‌ای كه از آن حاصل شده است، اینكه آنچه تحت عنوان آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی در تعالیم اسلام به چشم می‌خورد همه در جهت آگاهی و به كارگیری مهارت‌های لازم در ایجاد، حفظ و كنترل روابط شخص مسلمان با قشرهای مختلف جامعه می‌باشد و در همه‌ی آنها نوعی تأسی به پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كه مظهر رحمت عام و خلق عظیم شمرده شده‌اند دیده می‌شود. ثمره بكارگیری این مهارت‌ها دست یافتن به ارتباطات انسانی با ویژگی جذب حداكثری و دفع حداقلی است.

ادامه مطلب