سبک زندگی و مدیریت اسلامی

چکیده: قرآن هدف خلقت ما را بندگی بیان کرده است؛ بنابراین در همه شئوون زندگی؛ گفتار، پندار و رفتارهای فردی، اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، تفریحی باید رضایت خدا، محور کارهای ما قرار گیرد. امام کاظم (ع) مى فرمایند: تلاش کنید که زمانتان را چهار قسمت کنید: 1. بخشی براى مناجات با پروردگار، 2.ساعاتى براى امر معاش، 3 . قسمتی براى معاشرت با برادران راستگویى که عیوبتان را به شما مى شناسانند و در باطن خالصانه دوست شمایند، 4. زمانی را نیز براى لذات حلالتان در نظر بگیرید و به واسطه این ساعت چهارم (لذات حلال) است که قادر به انجام سه ساعت دیگر هستید. [1]

ادامه مطلب