احترام تولید

به انتهای سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» رسیده ایم و به سرعت برق و باد یک سال دیگر را پشت سر گذاشتیم. در یک دهه اخیر عناوین سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است همگی رنگ و بوی اقتصادی و صنعتی داشته است. خصوصاً در سه سال اخیر که این مهم به صورت مستقیم رونق و جهش تولید را نشانه گرفته و سعی در توسعه نگاه حمایت گرانه از این بخش مهم در کشور داشته است.

ادامه مطلب