مديريت دانش؛ رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری

نویسنده: وحیده علی پور چکیده: مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهره وری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد است. منطق نیاز به مدیریت دانش، بر پایۀ تغییرات عمده در محیط تجاری است. بنابراین آشنایی با تعاریف و مفاهیم این اصطلاح امری ضروری است. در این مقاله ضمن تعریف عباراتی همچون داده ها، اطلاعات و دانش، تعاریف و مفاهیم پایه‌ای مدیریت دانش مورد اشاره قرار می گیرد. کلمات کلیدی: مدیریت دانش، دانایی، دانش، اقتصاد دانش، اطلاعات، دانش سنتی مقدمه: ما نه تنها در هزاره‌ی جدید، که در عصر جدید زندگی...

ادامه مطلب