بررسی تطبیقی الگو مدیریت ریسک در برخی کشورهای توسعه یافته

نویسنده: دکتر مهدی ریاحی‌فر 1- مقدمه: الگوهای مدیریت ریسک همچون زبان‌های مشترکی برای بیان میزان رویارویی یک صنعت و یا عرصه‌ای از خدمات با ریسک‌های درگیر آن می‌باشد. علاوه بر این، نقش این الگوها در برخورد سازنده و علمی با ریسک‌های مشترک غیر قابل انکار است. در این مقاله به شاخص‌های مهم الگوهای مطرح در زمینه مدیریت ریسک  اشاره شده است. 2- الگوی مدیریت ریسك آمریكا استاندارد مدیریت ریسك آمریكا نتیجه تلاش متخصصان برگزیده سازمان‌های بزرگ مدیریت ریسك در كشورهای پیشرفته صنعتی است. این سازمان‌ها شامل موسسه مدیریت ریسك و انجمن  بیمه و مدیران ریسك می‌باشد. به علاوه متخصصان این سازمان‌ها نظرات و...

ادامه مطلب