آنچه مدیریت فرهنگی کشور لازم دارد

حتماً وقتش رسیده و شاید خیلی هم دیر شده تا بپذیریم مجبور هستیم و باید در شیوه های سیاست گذاری و مدیریت امور فرهنگی کشور تغییرات گسترده ای انجام دهیم و آن را به روزسانی کنیم. بیایید یک بار هم که شده واقع بینانه نگاه کنیم و بپذیریم دیگر روش های غیرهنرمندانه، مبتنی بر محرومیت و پاک کردن صورت مسأله، فیلترینگ، همراه با اجبار و اکراه و … در حوزه فرهنگ پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی نیست و باید اقدامی عاجل و جدی در ارتباط با ساماندهی امور مختلف فرهنگی و هنری در کشور صورت پذیرد.

ادامه مطلب